Konzultace

Co jsou to ty konzultace???

Konzultace jsou od toho abych vám pomohla odpovědět na vaše otázky ohledně plazů a popřípadě poradit jak bych postupovala na dále já a co bych třeba změnila v péči.

Je to čistě konverzace mezi mnou a vámi a můžete se ptát na cokoli. 

Čeho se kozultace mohou týkat

Subscribe to our newsletter

We send e-mails once a month, we never send Spam!